วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
zwani.com myspace graphic comments

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

อบรม

การอบรมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1 ความคิดเห็น:

Redcat กล่าวว่า...

สวัสดี คุณครูวี อบรมเยอะจังเลย
เป็นครูน่าเหนี่อยนะคะ